Assessment Center

Tuto metodu je nejčastěji využíváme při hledání nových členů pracovních týmů. Sestavením modelových situací, které odpovídají budoucímu pracovnímu zařazení, simulujeme skutečné nasazení uchazeče a sledujeme výsledek jeho působení.

Měříme nejen jeho individuální výsledek, ale také provádíme srovnání s jinými uchazeči (obvykle 3-5). Tvorbu úkolů pro uchazeče sestavujeme vždy po pečlivé analýze pracovního místa s budoucím zaměstnavatelem.

Finální rozhodnutí o výběru kandidáta je vždy v kompetenci zákazníka (budoucího zaměstnavatele uchazeče).