Odbornými anketami vhodně doplňujeme celou řadu vzdělávacích akcí. V anketách se dotazujeme respondentů na témata související s obsahy akce a tím podporujeme věrohodnost obsahu i sdělení lektora.

V pozitivních výpovědích dochází k potvrzení obsahů, po negativních vyjádřeních respondentů se pak hledají možná řešení problémů.

Ankety mohou probíhat osobně (audio nebo video záznam) nebo elektronicky – pomocí on-line dotazníků.