Metody

Má-li být moderní vzdělávání opravdu efektivní, je nutné, aby bylo k dosažení tohoto cíle kombinováno více různých vzdělávacích metod. Ovládáme jak „klasické“ prezenční a expertní metody, tak i metody moderního digitálního vzdělávání.

Správně zvolenou metodu, kombinace více metod nebo celé kvalifikační cesty, sestavujeme vždy na základě společných analýz vzdělávacích potřeb, společně s našimi klienty.

Kdo to se vzděláváním myslí vážně, volí více různých metod.