Témata naší práce

Naše činnost se aktuálně zaměřuje převážně na oblast zákaznických služeb a procesů, ve kterých je automobilový trh jedním z etalonů kvality. Naše dlouholeté zkušenosti dokážeme aplikovat na oblasti prodeje, zákaznické spokojenosti, řízení a organizace, marketingu, leadershipu, prezentace produktů, řízení lidských zdrojů a mnoha dalších.

Zde jsou uvedeny některé z projektů, keré dokážeme, po detailní analýze situace, vyvinout zákazníkovi na jím definované potřeby.

Naše vzdělávací akce, cykly nebo celé cesty jsou tedy pro zákazníka jedinečné a zcela „na míru“. Spolupracujeme zejména s klienty, kteří chápou vzdělávání, jako dlouhodobou a prakticky nikdy nekončící práci s lidským potenciálem.

VZDĚLÁVÁNÍ PRODEJNÍHO KONTAKTNÍHO PERSONÁLU

Proces prodeje, prodejní dovednosti a soft skills prodejce, aktivní získávání nových obchodních příležitostí, péče o stávající klienty, práce v prodejním týmu, fleetový prodej

LIDSKÉ ZDROJE

Výběrové assessment centrum, rozvojové development centrum, proces zapracování i výstupu zaměstnanců, organizace a řízení pracovních týmů, motivace

MARKETING

Základní marketingové nástroje, digitální marketing, sociální sítě, měřící nástroje, organizace eventů

VZDĚLÁVÁNÍ SERVISNÍHO KONTAKTNÍHO PERSONÁLU

Proces práce se zakázkami v servisu, dovednosti servisního personálu, zákaznický přístup a soft skills, procesy v servisu, péče o servisní zákazníky a obchodní příležitosti, díly a příslušenství

PORADENSTVÍ A POST TRÉNINK

Mapování a optimalizace procesů přímo na pracovišti, stínování a nácviky v reálném provozu, hledání společných řešení, stanovení rozvojových plánů a opatření, koučinkový přístup ve zvyšování výkonu a kvality

LEADERSHIP A ŘÍZENÍ

Vedení a rozvoj lidí, vedoucí kompetence a dovednosti, osobnost leadera, nástroje leadershipu, management změny a konfliktu

PRODUKTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora při uvádění nových produktů do prodeje, zaškolení prodejních i poprodejních týmů, argumentační workshopy, definování produktových výhod a reálná srovnávání s konkurencí klasickými i digitálními metodami

PŘÍPRAVA PERSONÁLU VÝSTAV A EVENTŮ

Zaškolení průvodcovského personálu, práce se zákazníkem, argumentace hlavních produktových parametrů na výstavní ploše, následné zpracování informací

TECHNICKÁ ŠKOLENÍ

Základy uživatelské techniky, argumentace založená na znalosti funkce a předností, nová technická, bezpečnostní a komunikační řešení a jejich aktivní využívání

AUDITY

Nezávislé hodnocení interních kritérií pro audity a certifikace, hodnocení a vytváření kvalitativních standardů zákaznické spokojenosti, hodnocení zákaznických procesů pomocí metody mystery shopping.

ELEKTROMOBILITA

Aktuální téma dnešní doby, které se prolíná do mnoha oblastí a činností. Produktové vlastnosti, infrastruktura, nabídka energií, bezpečnost provozování a další

KONEKTIVITA

Propojení moderního vozu s on-line službami. Ať už jde o pomoc v případě nouze, či havárie, dopravní a navigační informace nebo služby servisu. Mobilní aplikace umožňují přístup k provozním údajům o voze kdykoliv a kdekoliv.

Zaujala Vás naše práce? Obraťte se na nás.