Certifikace je z pohledu vzdělávání završením vzdělávacích kvalifikačních cest. Certifikací prokazuje účastník vzdělávacího cyklu definovanou úroveň znalostí a dovedností. Toto prokazuje při certifikační zkoušce složené z více vhodně nakombinovaných metod (test, modelové situace, pohovor, roll play, obhajoba vlastního projektu atd.) před hodnotící komisí.

Výstupem úspěšného účastníka certifikace je odborný „Certifikát“ (obvykle s časově omezenou platností), u neúspěšného účastníka pak komise doporučí vhodný rozvojový plán znalostí a dovedností. Platnost certifikátu se pravidelně obnovuje v zákazníkem definovaných časových cyklech a vzdělávacích požadavcích.