Společně s koučovaným účastníkem hledají naši koučové ta nejlepší řešení, která mají koučovaného dovést k jím stanoveným cílům. Ty mohou být osobnostní (rozvojové) nebo výkonnostní (dosahování lepších výsledků). Koučové neradí, ale pomáhají společně hledat nejoptimálnější individuální řešení.