Kvalifikační cesta

Jde-li o dlouhodobou potřebu a koncepci vzdělávání, velkou efektivitu přináší celé kvalifikační cesty.

Obvykle je kombinujeme v různých pořadích a počtu nasazení testů, seminární výuky, e-learningů, webinářů, post-tréninků nebo koučinků v praxi, případně i závěrečné certifikace.

Takto sestavené cesty, vždy po pečlivé analýze vzdělávacích potřeb zákazníka, jsou sice delší a cenově náročnější, ale zároveň dlouhodobě nejefektivnější.