Zkušený moderátor řídí společnou diskuzi pracovní skupiny, iniciuje ji ke generování tvůrčích podnětů a vede ji při zpracování finálních výstupů, závěrů a řešení. Sám moderátor si od diskuze, či jejích výsledků, zachovává profesní odstup.