Mystery Shopping

Touto metodou „utajeného nákupu“ dokážeme na klientovo zadání změřit a popsat reálný stav úrovně zákaznických služeb. Koncentrujeme se na získání informací o úrovni kvality zákaznického přístupu, plnění stanovených procesů, míře znalostí a dovedností personálu.

Výsledky mystery shoppingu využíváme nejen pro prezentaci skutečného stavu sledovaných zákaznických služeb a přístupů, ale často tvoří i doplňující obsahy souvisejících vzdělávacích akcí. K sběru i vyhodnocování dat používáme elektronickou formu.