On-site training

Tuto metodu využíváme na požadavek zákazníka, přímo na pracovišti účastníka tréninku.

Metoda spočívá v úvodní diagnostice dovedností a znalostí účastníka na jeho vlastním pracovišti (např. při jeho „stínování“, pozorování), následované teoretickým proškolením v dané oblasti, ale především v nácvicích dovedností a činností přímo ve vlastním pracovním prostředí.

Nácviky probíhají nejdříve v modelových situacích s trenérem, poté jsou aplikovány v situacích reálných (se zákazníky, s kolegy, apod.). Následně poskytne trenér účastníkovi on-site trainingu zpětnou vazbu se závěrečnými doporučeními.