Product training

Tato specifická kombinovaná metoda je vhodná k uvedení nových produktů (často např. automobilů) na zákaznický trh. Jde o komplexní jednodenní nebo i vícedenní akci, sdružující v sobě prezentační část, možnost reálného otestování produktu, jeho dynamického i statického porovnání s konkurencí, tvorbu zákaznických prodejních argumentů. Výstupem může být certifikát, generovaný na základě porovnání úvodních a výstupních znalostí účastníků akce.