Jde o klasickou formu práce s malou skupinou účastníků (obvykle do 15 lidí), ve které se kombinuje výklad trenéra, společné diskuze, skupinové úkoly a jejich prezentace vybranými mluvčími. Účastníci jsou našimi trenéry do tématiky semináře zapojováni průběžně a cíleně.