Jde o simulaci tradičního semináře virtuální metodou. Obsahy předávají naši trenéři živou formou, účastníci jsou ve skutečné „virtuální třídě“. Centrem „učebny“ je sdílená plocha, na kterou moderující trenér přenáší souběžně  komentovaný vizuální obsah.

Výuka probíhá velmi interaktivně, účastníci mají možnost diskutovat, plnit různá zadání a úkoly, hlásit se, dotazovat se…, velmi podobně, jako ve skutečné třídě. Dokonce lze „třídu“ dočasně rozdělit do pracovních skupin. Výuka je koncentrována do kratších bloků, cenově nenáročná a efektivní. Velmi záleží na volbě vhodného výukového systému, máme výborné zkušenosti s aplikací VITERO. Ideální je také možnost sdílet obsahy na mobilních zařízeních.