Touto metodou řeší účastníci našich workshopů, pomocí vlastních zkušeností a dovedností, specifické úkoly z jejich pracovního prostředí. Často zpracovávají s našimi lektory modelové situace a hledají nejlepší postupy vedoucí k možným řešením.